Blondel Jean Fernand Pierre

, francouzský politolog; od roku 1958 působí v Anglii. Věnuje se teorii a komparativní analýze politických systémů.