Blondel Maurice

, francouzský myslitel; představitel filozofie činu, spojující tradiční křesťanské motivy (Augustinus) s podněty pragmatismu. Vytvořil originální, katolicky orientovanou filozofii náboženství, ve které se myšlení a víra stvrzují v jednání, v němž se člověk setkává s vlastní smrtelností. Hlavní dílo: L'Action (Jednání).

Související hesla