Bloomfield Leonard

, americký jazykovědec. Zabýval se obecnou jazykovědou. Zakladatel deskriptivismu.

Související hesla