Blšanka

, řeka v severozápadních Čechách, pravostranný přítok Ohře; délka 49,6 km, plocha povodí 482,5 km2. Pramení u Lubence, ústí do Ohře u Trnovan.

Ottův slovník naučný: Blšanka

Blšanka, též Zlatý potok, přítok Ohře na l. bř. v Čechách, vzniká u Jesenic, protéká několika rybníky, teče kolem Krýr, Blšan a Měcholup a vpadá u Trnovan do Ohře.

Související hesla