Blučina

, obec na jižní Moravě u Židlochovic; 2 020 obyvatel (1999). Archeologická naleziště. V poloze Cezavy je na návrší opevněné sídliště ze starší a mladší doby bronzové. V blízkosti objeven hrob velmože z 5. stol. s meči, lukem, zlatými a stříbrnými ozdobami a skleněnými nádobkami. V poloze Malý kopec slovanské pohřebiště z 9. stol., mezi milodary vyspělá keramika tzv. blučinského typu.

Ottův slovník naučný: Blučina

Blučina (Lautschitz), městečko moravské na Cezavě, v hejtm. hustopečském, v okr. židlochovském, se školou a 1451 obyv. čes.; farní chrám Na nebe vzetí P. Marie jest z nejstarších na Moravě. Fara byla v Blučině již před r. 1263. V XVI. století zmocnili se fary podobojí a drželi ji do r. 1622. Nějaký čas přifařena byla Blučina do Židlochovic, od r. 1673 má opět samostatnou faru. Blučina připomíná se již r. 1048. R. 1497 udělil král Vladislav II. Blučina ně dva výroční trhy, čímž se stala městečkem. R. 1742 od Prusů vypálena. R. 1847 a 1848 nalezeny zde starověké hrobky s kostrami a ozdobami spěžovými. Vck.