Bludný kruh

, latinsky circulus vitiosuslogická chyba spočívající v tom, že se závěr určitého tvrzení vyvozuje na základě předpokladu, který má být sám dokázán, anebo v tom, že se v definici používá pojem, který má být definicí definován.

Související hesla