Blue Ridge

, Blue Mountains, česky Modré hory – pohoří v USA ve východních Appalačích. Horský pás dlouhý 900 km, z jižní Pennsylvanie do Georgie. Středohorský charakter s měkkou erozně denudační modelací. Nejvyšší vrchol Mt. Mitchell (2 037 m n. m.). Nejstarší a nejvyšší část celých Appalačů. Budovány krystalickými horninami paleozoika. Charakterizují je příkré vrásy, metamorfismus a granitické plutony.

Související hesla