Bočné reakce

, v soustavě současně probíhající dvě či více chemických reakcí, vycházející ze stejných výchozích látek, ale končící různými reakčními produkty. Koncentrace těchto produktů jsou po celou dobu reakce ve stejném poměru jako rychlostní konstanty bočných reakcí.