Bódhisattva

, v mahájánovém buddhismu bytost (sattva), která dosáhla duchovního probuzení (bódhi), ale úmyslně oddaluje své poslední zrození (uzavřené smrtí, jež je chápána jako konečné vyvanutí, parinirvána), aby mohla na tomto světě napomáhat duchovnímu osvobození jiných bytostí. Z množství bódhisattev, oblíbených zejm. pro jejich spasitelský charakter, nabyl velkého významu např. bódhisattva Avalókitéšvara. Viz též Buddha, nirvána.

Ottův slovník naučný: Bódhisattva

Bodhi-satva, buddhistický světec, jenž svými skutky dospěl tak daleko, že v příštím zrození stane se Buddhou; tedy kandidát stavu Buddhova. Také některé bytosti, jež, dospěvše k nejvyššímu poznání (bodhi), přece ještě zůstávají tvory (satva) pro dobro člověčenstva (na př. nejvyšší lamové v Tibetě). Také Buddha naší doby, jenž v Indii založil buddhismus, prodělal různé stavy, a také stav b. s-vy. Jsou různé stupně b. s-vy; Buddha, kterého na příště očekávají, jest Maitreja, v čele b. s-vů. Bodhi-satva musí vykonati množství dobrých činův a dostáti mnohým povinnostem, nežli dojde svého cíle, má předepsanou jistou řadu ctností atd. Teprve když překonal všecky vášně, když se mu podařilo potlačiti všecky lidské city, jest schopen dosíci stavu Buddhova. Fl.

Související hesla