Body art

, součást konceptuálního umění, vznikajícího v 60. letech v USA a v Evropě. Body art znamená „tělové umění", kdy umělec nepracuje s jinými médii než s vlastním tělem (viz akční umění, performance). K představitelům body artu např. patří Dennis Oppenheim (* 1938), z českých umělců J. Mlčoch (* 1953), K. Miler (* 1940), P. Štembera (* 1945).

Související hesla