Boğhazkale

, Boğhazköy – vesnice v Turecku severovýchodně od Ankary; archeologické naleziště, zkoumáno od roku 1905. Objeveny pozůstatky původního centra Chetitské říše (18. – 13. stol. př. n. l.): architektura, fragmenty částí opevnění, brány s reliéfy a plastikami, královský palác se sloupovou halou a chrámy, umělecké památky. Nalezen chetitský královský archív s více než 10 000 klínopisnými tabulkami, které rozluštil a zpracoval český orientalista B. Hrozný. Viz též Chattušaš.

Související hesla