Bohuchvalové z Hrádku

, český šlechtický (vladycký) rod, doložený od 13. stol. Vlastnili statky v západních Čechách (Buková, Čachrov). Rod zanikl v 2. pol. 17. století.

Ottův slovník naučný: Bohuchvalové z Hrádku

Bohuchvalové z Hrádku, staročeský rod vladycký, jenž jméno si vzal od zbořené nyní tvrze Hrádku u vesnice Krchleb nedaleko městyse Staňkova. Bohuchvalové z Hohuchvalové měli na štítě červeném stříbrný pruh třikráte zlomený a nad přílbicí čepici červenou s bílým beránkem, na níž pruh svrchu vypsaný se opakoval . Rod tento byl větví velikého rozrodu, k němuž náleželi pánové a vladykové z Heršteina, z Milaveč, ze Staňkova, z Lukavic, z Úboče, z Oplot, z Újezda, z Krchleb a Lukavští z Hrádku; Vitla, Prkoš. Něpr a Bohuchval byla jejich oblíbená jména. Přibislav, syn Prkošův, byl královským purkrabím na Hradci ve Slezsku v létech 1230 – 36. Vitla ze Staňkova jmenuje se županem a obdaroval klášter chotěšovský r. 1233 – 71, jakož i vdova jeho Anežka z Amchovic r. 1282. Bratrem Vitlovým byl Protivec z Újezda r. 1248, roku 1272 z Heršteina (u Kdyně) řečený, jehož synu Prkošovi z Milaveč klášter kladrubský r. 1302 zastavil ves Meclov. Za duše svého děda Bohuchvala a otce Václava učinil. nadání při klášteře dominikánském v Plzni Bohuchval z Krchleb r. 1379 a syn jeho Jan řečený Bohuchval, první přijal jméno z Hrádku, jinak z Bezděkova, jsa pánem na Bukové, kde patronoval v l. 1404 – 1408. Ve větvi na Lukavicích Dolních usedlé po praotci Vitlovi roku 1243 – 45 připomenutém opakovalo se často toto jméno, jako roku 1355 Vitla tam patronoval, avšak Lukavští vymřeli Bohuslavem na Kadově, jenž v l. 1422 – 56 žil, a dědili po nich Lukavští z Hrádku, kteří byli jednoho původu s našimi Bohuchvalovély, drželi Lukavice Dolní, ale vymřeli již na zač. XVI. věku. Všechny větve přečkali Bohuchvalové z Hohuchvalové, kteří kromě Bukovské haluze založili ještě letorost v Rokycanech, z níž jmenujeme bratry Mikuláše a Jana r. 1493 a dva syny jednoho z obou Václava a Baltazara r. 1522, kromě kterých dvou Bohuchvalův ještě Petr Bohuchval z Hohuchvalové tam dům měl r. 1532. Na Bukové žili také dva bratři r. 1533 Jan a Bohuslav, který usadil se na Slatině u Hostouně a syna Jana ml. po sobě zůstavil roku 1542. Pojav za manželku Ižaldu z Úšavy, Jan ml. dostal se na Čachrov, a když r. 1595 zemřel, zanechal čtyři syny: Viktorína na Čachrově, jenž r. 1628 Čachrov prodal a pro náboženství ze země odešel, Viléma na Březí r. 1600, Jindřicha ve Velharticích r. 1600 a Mikuláše. Beneš, syn Jana Bohuchvala na Bukové, přijal službu u pánů z Rosenberka a byl roku 1594 hejtmanem vojen. na tažení v Uhrách; syn jeho Jan bydlil v l. 1614 – 16 v Milevsku a dcera Anna provdala se za Ludvíka Kvosa z Kvosu, štolmistra p. Petra Voka z Rosenberka r. 1599. Poslední Bohuchval z Hohuchvalové byl Zikmunt, jenž ještě roku 1667 žil v Hostomicích. Klř.