Bolland Jan

, valonský jezuita a historik. Kriticky analyzoval středověké legendy. Od roku 1643 vydavatel rozsáhlého díla Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur. Vědecký tým zvaný bollandisté pracuje v jeho intencích dodnes.

Související hesla