Bolus

, výtvarné umění jemný žlutý až hnědě červený pigment (přírodní hlinka) užívaný ve starověku k výrobě keramiky (viz též terra sigillata). Později se používal k přípravě podkladové vrstvy pro zlacení (poliment), malbu aj.

Ottův slovník naučný: Bolus

Bolus, hlinka barevná, již ve starověku známá, které se užívá ve fabrikaci barev zemitých a v průmyslu keramickém. Od jasné žluti počínajíc až k temné hnědi jest bolus v barvě zemité surovinou základní. V průmyslu keramickém vyrábějí se z hlinky té různé speciality barvou proslulé, jako některé druhy dýmek, špiček na doutníky, sošek atd., dále barevné polevy v různých odstínech barvy červené a hnědé. Chemické složení bolu a odtud i barva a chování se v žáru jsou nestejné. Celkem lze říci, že různý poměr kysličníku křemičitého k hlinitému, možným alkalickým zeminám a kysličníkům železa a manganu vyjadřuje větší nebo menší stálost v ohni, jako i barvu před vypálením i po něm. Žluté druhy vypalují se červeně, rovněž i hnědé, nebyl-li přítomen oxyd manganu. Jen je-li mangan přítomen, barva zůstává hnědou. hc.

Související hesla