Bonifác III.

, římský papež. Byl zvolen po roční pauze, kterou způsobily společenské a politické poměry. Vydal nařízení, kterým zakazoval za života legitimního biskupa jakékoliv diskuze o jeho nástupci. Volba papeže a jiných biskupů by měla probíhat až třetí den po smrti předchůdce.

Ottův slovník naučný: Bonifác III.

Bonifác: Bonifác III. (607) byl rodem Říman, stal se jahnem a učiněn apokrisiariem u císaře Foky. Za papeže zvolen 19. ún. 607. Vymohl na císaři Fokovi edikt, kterým se prohlašovalo, že »církev římská jest hlavou všech církví a ne církev konstantinopolská«, čímž byl spor o název »oekumenického patriarchy«, který si biskupové konstantinopolští osvojovali, ukončen. R. 607 slavil se 72 biskupy a četnými kněžími v chrámě sv. Petra synodu, při níž stanovil, pokud papež nebo biskup žije, že nikdo o jeho nástupci mluviti nemá; teprve třetí den po pohřbu má se duchovenstvo a lid k volbě sejíti. Zemřel 10. list. 607.

Související hesla