Bonz


1. buddhistický kněz;
2. hanlivé označení odborového nebo politického předáka.

Ottův slovník naučný: Bonz

Bonzové, z japonského bon-si nebo bosi, jež jest původu čínského, a sice dle jedněch z fan-seng (indický světec), dle jiných z fat si (zákona učitel) anebo fut -si = Buddhův kněz, evropský název buddhistických kněží japonských; v širším smyslu užívá se ho i o kněžích čínských, korejských a Zadní Indie. Název zaveden Portugalci (sv. Xaverem), a sice v r. 1750. Bonzové tvoří mohutnou a mocnou třídu společnosti japonské, požívající velké váhy v lidu. Dělí se na mužské a ženské, bydlí v klášterech a podléhají přísným řeholím, v prvé řadě coelibátu. Vlasy a vousy mají ostřihány, hlavy nepřikrývají. Ženští bonzové vyučují dívky. Posměšně užívá se výrazu bonz ve smyslu pop. Dk.