Bor

, borum, značka B – chemický prvek z III. A podskupiny periodické soustavy prvků, protonové číslo 5, relativní atomová hmotnost je 10,81; teplota tání 2 300 °C, teplota varu 2 550 °C, hustota 2,314•103 kg•m–3. Velmi tvrdý šedočerný nekov. Objeven v roce 1808. Nejvýznamnějším nerostem je borax. Bor se používá např. v jaderných reaktorech, v hutnictví neželezných kovů (dezoxidační prostředek). Ve sloučeninách má oxidační číslo III. Karbid boru B4C je velmi tvrdý brusný materiál, kyselina boritá se užívá v lékařství (borová voda, vazelína) a ve sklářském průmyslu. Bor je součástí smaltů a některých pracích prášků (peroxoboritany).

Ottův slovník naučný: Bor

Bór (lat. boron, boracium, někdy čes. bledník) jest trojmocný nekov, jehož znak B a váha at. = 10.9. Vyskytuje se pouze ve sloučeninách, z nichž nejhojnější jsou kyselina bórová (nerost sassolin) a její soli: bóran sodnatý č. bórax, bóran vápenatý (bórokalcit) a bóracit (bóran hořečnatý sloučený s chloridem téhož kovu) a j.; jest také součástkou křemičitanů turmalinu, datolithu, axinitu a j. Ve množství nepatrném jest ve vodě mořské a mnohých vodách minerálných. Bór zná se pouze beztvarný. Nabývá se ho, když pálí se kysličník bórový se sodíkem, v podobě tmavě zelenavě šedého prášku, jenž nepatrně ve vodě se rozpouští a na vzduchu zahříván spaluje se v kysličník bórový. Slučuje se přímo s chlórem, sirou, dusíkem a kovy. Pálí-li se co nejprudčeji s hliníkem, rozpouští se v něm, načež chladnutím vylučují se z něho jednak černé, kovolesklé šupinky jednoklonné sloučeniny bóru s hliníkem, jednak též hráně barvy medové, soustavy čtverečné, mající sloučenství C2 Al3 B48. Obě sloučeniny jsou tvrdší korundu a skoro tak tvrdy jako démant, a byly pokládány za hraněný bór; odtud také název hrání žlutých démanty bórové čili bór démantovitý, kdežto hráně černé nazývaly se bór grafitový. Bór byl poprvé vyloučen r. 1808 od Gay-Lussaca a Thenarda. Bór tvoří četné sloučeniny, v nichž jeví se jako prvek trojmocný. Nejdůležitější jsou: bórová kyselina a soli její borany, bórodusík, bórovodík. ZJn.

Související hesla