Borodino

, obec v Rusku v Moskevské oblasti, 12 km od Možajska; 31 000 obyvatel. – 7. 9. 1812 zde byla svedena jedna z rozhodujících bitev vlastenecké války, v níž se Napoleonovi I. Bonapartovi podařilo porazit ruská vojska vedená M. I. Kutuzovem; francouzská vojska poté obsadila vyklizenou Moskvu. Borodinské bojiště (Borodinskoje pole) je vojensko-historickou rezervací (109 km2, 200 pomníků a památkových objektů).

Ottův slovník naučný: Borodino

Borodino, ves v moskevské gub., možajském okr., 108 verst od Moskvy, na jihozáp. ke Smolensku, proslulo velikou bitvou v národní vojně r. 1812. Když po pádu Smolenska 5. (17.) srpna Napoleon l. táhl dále na Moskvu, nový hlavní velitel spojených obou armád ruských, M. J. Kutuzov, ustoupil k Borodinu, kde 26. srpna (7. září) něco přes sto tisíc Rusů svedlo bitvu se 130.000 muži franc. armády. Bitva se začala na úsvitě, a když se večer skončila, bylo na obou stranách přes sto tisíc bojovníků zabitých a raněných. Bitva zůstala nerozhodnuta, obě strany zůstaly ve svých postaveních, ale Kutuzov přesvědčiv se v noci o strašné ztrátě a tudíž o nemožnosti na druhý den pokračovati v bitvě, jak zamýšlel dříve. dal rozkaz ustoupiti za Možajsk k Moskvě., Kol.

Související hesla