Borský Lev

, český novinář a politik; v letech 1908 – 14 vůdčí představitel České strany státoprávně pokrokové (redaktor Samostatnosti a Pokrokové revue). Během 1. světové války aktivní účastník domácího a od ledna 1918 zahraničního odboje. Po říjnu 1918 působil v diplomatických službách ČSR. V letech 1921 – 39 zahraniční komentátor Národní politiky a 1927 – 39 profesor na Svobodné škole politických nauk v Praze. Představitel české národní pravice, odpůrce Hradu a oficiálního výkladu historie prvního odboje (Znovunabytí samostatnosti ). Pod vlivem F. Nietzscheho se stal ideologem biozofie (biologické dějinné filozofie, která odmítá moderní filozofii a humanitní demokracii). Autor monografie Bedřich Nietzsche. Vývoj jeho filosofie a pojednání Vůdcové lidstva a jeho svůdci. V roce 1942 byl deportován do Terezína, poté do Osvětimi, kde zahynul.

Související hesla