Boryt

, Isatis – rod dvouděložných rostlin z čeledi brukvovitých. Je známo asi 30 druhů, hlavně v oblastech kolem Středozemního moře a v jižní Asii. Plody jsou křídlaté nažky.

Ottův slovník naučný: Boryt

Boryt viz Isatis.

Isatis L., boryt, rod rostlin z řádu křížokvětých (Cruciferae Juss.), obsahuje jednoleté nebo dvouleté, přímé, větvité, lysé a sivě ojíněné neb i měkce chlupaté, pořídku i plstnaté byliny s celými, na lodyhách často šípovitými listy a zpravidla žlutými, bezlistennými květy na štíhlých, za plodu často visutých stopkách. Kališní lístky jsou stejné, tyčinky volné, bez přívěsků, mezi nimi na lůžku jest 6 žlázek. Šešule, dosti veliké, smačklé, čárkovité, podlouhlé nebo vejčitě klínovité, jsou jednopouzdré, uprostřed dřevnaté, rohovité nebo jako zkostnatělé a na okrajích ztluštělé nebo lupenitě křídlaté; uvnitř leží jediné, visuté semeno. Ze 30 po Evropě, sev. Africe a sev. i střední Asii rozšířených druhů roste také u nás b. barvířský (Ioryt tinctoria L.), dvouletá, až 1 m vysoká, větvitá, lysá a sivé ojíněná bylina s listy dolejšími řapíkatými, podlouhle kopinatým, hořeními střelovitým zpodem objímanými. Šešule, podlouhle klínovité, asi 3kráte tak dlouhé jako široké, jsou černohnědé, napřed uťaté, vykrojené nebo zaokrouhlené. Kvete v květnu a v červnu na křovinatých stráních, vinicích, hrázích i březích. Boryt obsahuje indigo a proto druhdy jej ve velkém pěstovali zvláště ve Francii, Durinsku, v Lužici a Braniborsku jakožto rostlinu barvířskou ku barvení na modro a zeleno; nyní se pěstuje sice, ale mnohem méně. Za časů Rudolfa Habsburského, jenž r. 1209 dal v Durinsku pobořiti přes 60 hradů loupežných rytířů, seli Erfurtští na rozvalinách hradů těchto boryt. Julius Caesar vypravuje ve svém spise o válce gallské, že Britové barvíce se borytem (vitrum) mívali v bitvách vzezření velmi strašné. Druhdy užívalo se borytu také v lékařství (Herba Isatidis č. Glasti). Listy borytu třikrát v roce se odřezávají, v chomáče nebo kuličky sbalují a k barvení upotřebují, ač se nyní užívá více indiga pravého, k němuž se k vůli úspoře něco borytu přidává. Ze semen tlačí se tučný olej, jehož lze jako lněného upotřebiti. Vs.

Související hesla