Bosanquet Bernard

, anglický filozof; představitel novohegelovství. Na rozdíl od G. W. F. Hegela chápal absolutní rozum jako souhrn individuálních zkušeností.

Související hesla