Bosch Hieronymus

, nizozemský malíř pozdního středověku. Autor alegorických a fantaskních mystických obrazů původně náboženských námětů. Od tradiční kompozice námětu (Narození Páně, Nesení kříže) přešel k barvitému líčení mravního úpadku lidstva, konce světa a posledního soudu. Ve složitých mnohafigurových kompozicích spojil výsledky přírodovědného studia (věrně podaná exotická flóra a fauna) s geniální fantazií (monstra, zrůdy, oživlé předměty) a kompoziční vynalézavostí. Scéna bývá ozářena prudkým světlem, z něhož vystupují postavy jasných a sytých barev, zatímco prostředí ustupuje do šerosvitu. Hlavní díla: triptych Zahrada rozkoší, Pokušení sv. Antonína, triptych s Posledním soudem.

Ottův slovník naučný: Bosch Hieronymus

van Bosch (vlastně Aeken) Hieronymus, malíř nizozemský (* kol 1462 – † 1516 v Hertogenbuschi). B. jest originální umělec podivuhodné fantasie, libující sobě v pitvorných výjevech a zjevech, v pekelných a strašidelných hrůzách, v něž však přimíšeno hojně realistického živlu, tak že vůbec jeho způsob jest zajímavou směsicí přehnané fantasmagorie s jadrným realismem. Divokou fantasií překypují všeliké scény z pekla, posledního soudu a ďábelská pokušení, při nichž trpící osobou jest obyčejně sv. Antonín. Nevyčerpatelným jest B. v utváření postav ďáblův a strašidel, v monstrosních podobách, v nichž sloučeny jsou tvary lidské se zvířecími, a s předměty všeho druhu, částmi nádob, koňů, trychtýřů, štítů, jež jsou navzájem promíchány, sdruženy a slity v dobrodužný, ale většinou organický celek, hrající ve všech možných a nemožných barvách; záblesky světel, plameny a dýmy při scenách pekelných nevyhnutelné doplňují příšernost zjevů, kteráž místy ustupuje jakémusi živlu humoristickému. Humoristické pojetí s vážným, většinou moralisujícím účelem vysvítá též z četných allegorií, představujících rozličné převrácenosti a neřesti, rovněž jako ze scen genrových, kvasů, posvícenských hodův a veselých společností. B. maloval též posvátné příběhy ze života a utrpení Kristova, v nichž bujnou svoji fantasii zkouší na nepřátelích Kristových. Obrazotvornost B-ova jest podivuhodná, rovněž jako hojnost duchaplných a vtipných motivů. Technické a malebné provedení jest mistrné, lehké a určité, kolorit při největší rozmanitosti barev vyrovnaný v celkovém tónu. K nejhlavnějším jeho obrazům, jež zvláště hledány byly v Italii a Španělsku, patří Poslední soud v obrazárně vídeňské akademie. Největší počet jeho obrazů chová museum madridské. Značná čásť jeho komposic zachovala se v rytinách, jež dříve jemu samému jakožto původci byly připisovány; B. však nebyl sám ryjcem, a největší díl těchto rytin pochází od jeho vrstevníka Alarta du Hameel. Chl.

Související hesla