Boskovická brázda

, tektonická pánevní sníženina mezi Českomoravskou vrchovinou a Českou křídovou tabulí (na západě) a Brněnskou vrchovinou (na východě); široká 3 – 10 km, dlouhá asi 150 km. Začíná u Rakšic, táhne se přes Moravský Krumlov, Ivančice, Veverskou Bitýšku, Boskovice k Městečku Trnávka, obrací se na severozápad a končí u Lanškrouna. Vznikla za hercynského vrásnění. Současný reliéf se vyvinul tektonickými pohyby v paleogénu s následnou transgresí moře od jihu. V pleistocénu vznikaly spraše. Podcelky: Oslavanská brázda a Malá Haná.

Související hesla