Bourgeoisová Louise

, americká sochařka francouzského původu; od roku 1938 žije a pracuje v New Yorku. Vystavovala s malíři abstraktního expresionismu, její dílo však nelze přiřadit k žádnému směru. Koncem 60. let její sochy objeveny mladými výtvarníky (E. Hessová, B. Nauman). Svým dílem a názory na roli umělce ve společnosti zásadně ovlivnila generaci amerických výtvarníků nastupujících v 80. letech (J. Holzerová).