Bradley Francis Herbert

, anglický filozof; představitel novohegelovství. Dovozoval, že pravdu poznáváme ve stupních, odlišných mírou zachycované zkušenosti o jevech. Plná pravda je ovšem rozumem nedosažitelná, postižitelná je pouze intuicí.

Související hesla