Bráhmanismus

, stadium ve vývoji indického védského nábožensko-filozofického myšlení (asi 10. – 7. stol. př. n. l.) vyznačující se rozvinutým obětnickým ritualismem, s ním spojenými metafyzickými spekulacemi o významu oběti a vysokou prestiží i nároky vrstvy bráhmanů-obětníků. Myšlenkový svět bráhmanismu se odráží v bráhmanách, rozsáhlých a vnitřně různorodých ritualisticko-spekulativních traktátech tvořících součást korpusu védské literatury. Viz též védy.

Související hesla