Bráhmasamádž

, Brahmo Samádž, Společnost věřících v Boha – hinduistické reformní hnutí, které v roce 1828 v Kalkatě založil pod názvem Bráhmasabhá bengálský učenec Rámmohan Ráj. Hlásal víru v neosobní božský princip a odmítal uctívání komplikovaného panteonu božstev. Jeho cílem bylo i spojení s křesťanstvím, které v té době pronikalo do Indie stále výrazněji, a odstranění některých starých, ale stále uplatňovaných zvyků (rituálů) především satí a uzavírání dětských sňatků. V čele Bráhmasamádže stála řada významných indických osobností, např. tři generace Thákurů (viz též R. Thákur).

Související hesla