Braine John (Gerard)

, anglický spisovatel. Románem Místo nahoře, zobrazujícím dravý společenský vzestup mladého hrdiny, se zařadil mezi rozhněvané mladé muže. Pronikavá analýza sociální struktury anglické společnosti se v pozdějších pracích (Život nahoře, The Two of Us My dva) otupila; hrdinové jsou konzervativnější.

Související hesla