Bratislava

, hlavní město Slovenska, na řece Dunaj; 449 500 obyvatel (1999). Politické a kulturní centrum státu, sídlo nejvýznamnějších státních úřadů. Správní středisko Bratislavského kraje. Člení se na 5 okresů zahrnujících 22 městských částí. Soustřeďuje 14 % průmyslu SR; průmysl chemický a petrochemický (Slovnaft – zpracování ropy, zemního plynu), gumárenský (Matador), strojírenský (automobilový), elektrotechnický, kosmetický, potravinářský, textilní. Důležitá dopravní křižovatka; mezinárodní letiště, říční přístav na Dunaji. Hraniční přechod do Rakouska (Petržalka) a Maďarska (Rusovce). Univerzita, vysoké školství. Muzeum, galerie, divadlo, Slovenská filharmonie. – Sídliště z doby neolitu, eneolitu, bronzové, halštatské a laténské kultury (keltské oppidum, obchodní centrum s vlastní mincovnou, hrnčířská výroba), pohřebiště a sídliště z římské doby. Trvalé slovanské osídlení od konce 5. stol. Bratislavský hrad a Devín byly důležitými hospodářskými, politickými a vojenskými centry Velké Moravy. První písemná zmínka o Bratislavě z 907, městské výsady od roku 1291, od 1405 svobodné královské město. V roce 1467 v Bratislavě založena první vysoká škola na Slovensku Academia Istropolitana. V letech 1526 – 1784 hlavní město Uherska, 1563 – 1830 korunovační město uherských králů a královen (v dómu sv. Martina se 1563 – 1830 uskutečnilo devatenáct korunovací). Od 18. stol. nejvýznamnější centrum slovenského národního a kulturního hnutí (bernolákovci, štúrovci), 1839 – 46 vybudována první koňská železnice v Uhersku na úseku Bratislava – Trnava, od konce 19. stol. nejvýznamnější průmyslové centrum Slovenska. Od roku 1919 administrativní, hospodářské a kulturní centrum Slovenska v Československé republice. Název Bratislava zaveden v roce 1919 místo dosavadního Prešporku (německy Pressburg, maďarsky Pozsony). V letech 1939 – 45 hlavní město Slovenského štátu, současně jedno ze středisek protifašistického odboje. Po 2. světové válce několikanásobně vzrostl počet obyvatelstva a význam Bratislavy jako průmyslového a kulturního centra. V rámci československé federace od 1969 hlavní město SSR a od roku 1993 po rozdělení československé federace hlavní město samostatné SR. Četné národní kulturní památky (Bratislavský hrad, Devín), stará část města od roku 1954 městskou památkovou rezervací.

Související hesla