Brecht Bertolt

, německý dramatik, divadelní teoretik, režisér, lyrik a prozaik. Od roku 1924 dočasně dramaturg u Maxe Reinhardta v Berlíně, od 1928 soustavně studoval marxismus, 1933 emigroval přes Prahu do Dánska, 1941 přes Moskvu do USA. V roce 1949 založil se svou ženou Helenou Weigelovou v Berlíně (bývalá NDR) divadlo Berliner Ensemble. Jeho první díla vznikala pod vlivem expresionismu (např. drama Baal) a nové věcnosti (Muž jako muž). Stal se představitelem angažované literatury ve smyslu komunistické propagandy a společenské kritiky. Jeho tzv. epické divadlo mělo místo iluzívního předstírání děj hry vyprávět, z diváka učinit aktivního pozorovatele, místo sugesce a vciťování aktivizovat rozum, nabízet argumenty a podněcovat rozhodnutí. Hybnou silou epického divadla je tak zv. zcizovací efekt. Děj je komentován, hudba, songy, výtvarné prostředky (masky a mimika herců) i film vytvářejí věcnou, střízlivou atmosféru apelující na rozum a podporující poučení. Groteskní žert a sociální obžaloba, sentimentalita a sarkasmus, obratné použití jazyka s epigramatickými pointami a paradoxy charakterizují Brechtovy hry. Přechodné období didaktických her, tak zv. Lehrstücke, předznamenalo hlavní období socialistického realismu. K nejznámějším hrám patří Třígrošová opera, dále Svatá Johanka z jatek, Matka (podle M. Gorkého), Kulatolebí a špičatolebí, Matka Kuráž a její děti, Pušky paní Carrarové, Strach a bída Třetí říše, Život Galileiho, Zadržitelný vzestup Artura Uie, Kavkazský křídový kruh. Jako básník vynikl ve sbírce básní Domácí postila, jako prozaik ve sbírkách povídek Kalendářové historky a Historky o panu Keunerovi. Česky vyšel též osmisvazkový výbor Brechtova díla.

Související hesla