Bremerhaven

, přístavní město v Německu při ústí řeky Vezery do Severního moře; 127 000 obyvatel (1998). Průmysl loďařský, strojírenský, rybný. Institut pro výzkum moře, rybářské a námořní muzeum, vysoká námořní škola.

Ottův slovník naučný: Bremerhaven

Bremerhaven, přístav brémský při ústí ř. Geste na pr. bř. do Vesery, asi 55 km sev. od Brém vystavěný na území r. 1827 od království Hannoverského koupeném a r. 1861 a 1869 rozšířeném; skládá se vlastně ze tří velikých, prostranných a pohodlných nádržek, zaujímajících asi 22 ha; poslední (Kaiserhafen) dostavěna byla r. 1876. Město jest výstavno a zkvétá obchodem, průmyslem i počtem obyvatelstva (14.797 obyv. 1885); má ulice prostranné, gymnasium, gotický chrám evang., katolický, divadlo, knihovnu, dům pro vystěhovalce, jichž r. 1888 bylo 52.974 duše, veliké jeřáby, závody, výrobu předmětů lodních. – Vchod do přístavu opatřen jest 6 majáky a otáčejícími se věžemi, jež opatřeny jsou děly nejtěžšího kalibru. Za r. 1887 bylo v přístavě tom 1415 lodí o 1,052.994 tunách.

Související hesla