Brentano Franz

, rakouský filozof, psycholog a teolog; profesor na univerzitě ve Würzburgu a ve Vídni. Zakladatel deskriptivní psychologie. Kritik I. Kanta a novokantovců, vyzdvihl význam Aristotelův. Duši chápal jako spirituální substanci, zdroj všech psychických aktů. Každý takový akt se vyznačuje intencionálním zaměřením na objekt (viz též intencionalita). Pravdu zakládal na zážitku evidence. Svým pojetím intencionality a logicko-psychologickými analýzami ovlivnil další vývoj filozofie; k jeho žákům patřil E. Husserl, A. Meinong, ale i T. G. Masaryk. Silné zastoupení měla jeho filozofie na německé pražské univerzitě (A. Marty a jiní).

Související hesla