Březost

, gravidita zvířat; fyziologický stav samičího organismu, kdy se v děloze (popř. v rozích děložních) vyvíjí jeden nebo více plodů. Začíná oplozením vajíčka a končí vypuzením plodu při porodu (viz též placenta). Přesnou délku březosti, zejm. u zvířat s dlouhou říjí, nelze určit, protože k oplodnění vajíčka může dojít za různou dobu po zapuštění nebo po inseminaci. Březost závisí na mnoha faktorech: na druhu hospodářského zvířete, na plemenné příslušnosti, na individualitě plemenice, na stupni ranosti, na výživě, ročním období aj. Základním znakem březosti je vynechání říje v pravidelném intervalu. V zemědělství vyžaduje období březosti samice zvýšené požadavky na její ošetření a výživu.

Ottův slovník naučný: Březost

Březost, doba od okamžiku početí samic až ku porodu, v kteréžto době mládě v lůně matčině se vyvinuje. Trvání březosti jest u rozličných zvířat rozličné a i v jednotlivých případech se mění. Pravidlem březost trvá průměrně u klisen 330 až 340 dní, u krav 285, u ovcí 150 až 160, u koz 130 až 154, u svině 120 až 130, u čubek 63 až 65, u koček 56, u ramlic (zaječích a králičích) 28 až 30, u laní 280 až 287 a u srnek 280 dní. Bák.

Související hesla