Brjansk

, oblastní město v Rusku, 300 km jz. od Moskvy; 458 000 obyvatel (Rusové 95 %, 1995). Průmysl strojírenský (dopravní a zemědělský), spotřební, potravinářský. Železniční křižovatka (pohraniční kontrola). – Brjansk založen koncem 10. století.

Ottův slovník naučný: Brjansk

Brjansk: , új. město v rus. gub. orlovské na obou březích Desny, na dráze orlovsko-vitebské, se 16.475 ob. (1885). Zmínka o něm činí se již r. 1146. Od pol. XIV. stol., kdy knížectví Brjanské ztratilo samostatnost a opanováno Litevci, svářila se o Brjansk Moskva s Litvou, až r. 1500 Brjansk připojen k panství moskevskému. R. 1778 Brjansk stal se městem újezdným. – K památnostem města náleží hlavní chrám, velmi starý a bohatý vzácnými starožitnostmi církevními, pak ženský klášter petropavlovský z XIII. stol. Průmyslem a obchodem svým náleží Brjansk mezi přední města gubernie. V průmyslu zvl. vyniká truhlářství a lodnictví; ročně vysílá se přes 500 lodí a člunů zvl. do Kijeva a Chersona. Mimo to má Brjansk arsenál, průmysl sklářský, soukenický a koželužský. Obchod získal za doby novější zvláště drahou; vyváží se hlavně obilí, semeno konopné a sůl. – Brjanský újezd v sev.záp. gubernii orlovské zabírá 6687 km2 a má 139.662 obyv. (1885).