Broca Pierre Paul

, francouzský chirurg, antropolog, anatom, patolog a histolog. V roce 1861 objevil mozkové motorické centrum řeči. 1876 založil Laboratoire d'Anthropologie de Paris; zkonstruoval základní antropometrický instrumentář, zabýval se zejm. kraniometrií.

Ottův slovník naučný: Broca Pierre Paul

Broca [-ka] Pavel, lékař franc. (*1824 v Saint-Foy-la-Grande-Gironde – †1880 v Paříži). R. 1849 povýšen na doktora na základě thesí De la propagation de ľinflammation a Quelques propositions sur les tumeurs cancéreuses, a r. 1853 domohl se agregátu výborným pojednáním Sur l`étranglement dans les hernies abdominales et les affections, qui peuvent les simuler; současně jmenován byl chirurgem des hôpitaux a r. 1867 členem akademie de médecine a prof. fakulty. Význam jeho v chorobozpytu spočívá v tom, že byl nadšeným šiřitelem badání pathologickohistologického. Sám vydal ve směru tom mnohá pojednání a zejména prosluly r. 1852 vydané Mémoire sur l`anatomie pathologique du cancer a r. 1863 počaté Traité des tumeurs. Mimo chorobozpyt věnoval se Broca zejména v pozdějších létech anthropologii a ethnografii. Zabýval se rád kraniometrií a konstruoval k témuž účelu několik nástrojů. Vlivem Gratioletovým byl veden tu v obor badání o funkcích mozku a učení Brocovo o lokalisaci v mozku, o afasii (Broca sám jmenoval ji afémie) a o centru řeči jsou své doby epochální. Činnost vědecká a charakter Brocův byly vyznamenány r. 1880, krátce před smrtí, jmenováním jeho za doživotního senátora franc. republiky. Seznam přečetných jeho spisů vydal Pozzi (»Revue d'anthropologie«, 1880). Peč.

Související hesla