Brontëová Emily

, anglická spisovatelka; sestra Charlotte Brontëové. Vyrůstala na faře v severoanglickém Yorkshiru. Její mimořádný literární talent prozrazoval už svazek poezie sepsaný se sestrami Charlottou a Annou pod pseudonymy Currer, Ellis a Acton Bellovi. Uměleckého mistrovství dosáhla ve svém jediném románu Na Větrné hůrce, v němž evokovala nejen drsné prostředí rodného kraje s obhroublými charaktery, ale prostřednictvím vypravěče a vylíčením kontrastu mezi statkem na Větrné hůrce a zjemnělým Drozdovem kritizovala vyšší viktoriánskou společnost za nepochopení hlubokých lidských citů a vášní.

Související hesla