Browningová Elizabeth

, anglická básnířka. Z lyrické poezie vynikají Portugalské sonety, podnícené citovým vzplanutím k R. Browningovi a romantickým útěkem do Itálie. Pláč dětí zachycuje sociální situaci dětí chudiny a rozsáhlá poéma Aurora Leigh zobrazuje postavení ženy ve viktoriánské společnosti.

Ottův slovník naučný: Browningová Elizabeth

Browning: Browning Elizabeth Barrett, největší básnířka angl.. choť před. (*1809 v Ledbury na Herefordsku – 1861 ve Florencii). Její dívčí jméno bylo Barrett. Prvního liter. úspěchu dobyla překladem Aischylova Promethea (1833). Po té vystoupila svéráznými sbírkami Romaunt of Margaret (1836) a The Saraphim and other Poems (1838), v nichž usilovala myšlénky o křesťanském tajemství vtěliti do uměl. formy řecké tragédie. Chatrné zdraví a smrť jejího bratra utopením (1839) přinutily ji žíti dlouho v ústraní. Po svém uzdravení provdala se za Roberta Browninga. R. 1850 vyšly její sebrané spisy, v něž pojala několik nových básní, mezi jinými Lady Geraldine's Courtship. Krom těchto napsala ještě Casa Guidi Windows (1851), oslavení to bojů za svobodu Toskánska r. 1849 i svou nejobjemnější práci Aurora Leigh (1856), v níž ujímá se žen osudem zmítaných a Poems before Congress (1860), plné nadšení pro Italii. Básně její vyznamenávají se hloubkou citu, pravdivým pathosem a prostou nehledaností, upomínajíce místy na Shelleye. Viz P. Bayne, Two Great Englishwomen: Mrs Browning and Mrs. Bronté (Londýn, 1881).