Brožura

, publikace zpravidla menšího rozsahu v měkké vazbě. Viz též paperback.

Ottův slovník naučný: Brožura

Brošurka (frc. brochure, angl. pamphlet, ital. trattatello, rus. brošjura) je spis menšího rozsahu, věnovaný časové otázce, zvl. politické nebo sociální, zvaný proto, že nebývá vázán, nýbrž jen brošírován. Brošurky po vynalezení knihtiskařství nahrazovaly často nynější časopisy; sloužily za reformace k polemikám náboženským, rozmohly se velice za franc. revoluce, ve hnutí předbřeznovém, za vlády Napoleona III. a j., tak že podrobovány přísnější censuře tiskové, někdy i kolku. Nejznačnější sbírku jich má britské museum.

Související hesla