BRT

, brutto registrovaná tuna, hrubá rejstříková tonáž – hodnota, která udává objem veškerého uzavřeného prostoru lodi v rejstříkových tunách. Používá se k vyjádření celkových stavů obchodních loďstev, nově postavených lodí nebo ztrát plavidel.

Související hesla