Bruckner Anton

, rakouský skladatel, varhaník a pedagog. Těžištěm jeho tvorby je devět symfonií (4. Es dur Romantická, 8. c moll), jimiž navázal na díla L. van Beethovena a F. Schuberta, a duchovní hudba (tři mše, Missa solemnis, Te Deum, žalmy, moteta). Autor sborů, komorních, varhanních a jiných skladeb.

Ottův slovník naučný: Bruckner Anton

Bruckner Anton, varhaník a skladatel něm. (*1824 v Ausfelden v H. Rakousích). R. 1855 stal se varhaníkem při dómu v Linci, r. 1867 po učiteli svém Lechterovi varhaníkem dvorní kaple ve Vídni, spolu učitelem hry klavírní a skladby při konservatoři a roku. 1875 universitním lektorem pro hudbu. Napsal 7 symfonií, skladby sborové, mše, mottetta a j. Str. Dodatky †1896.

Související hesla