Brunelleschi Filippo

, italský architekt a sochař. Tvůrce renesanční architektury neobyčejných výtvarných kvalit; své technické schopnosti nejvýrazněji projevil při stavbě dvouplášťové kopule hlavního florentského dómu Santa Maria del Fiore, neobyčejných rozměrů, vyvolávající již v době svého dokončení obdiv. Svébytný architektonický systém uplatnil ve stavbě florentského nalezince (Ospedale dei Innocenti), kostela San Lorenzo, baziliky San Spirito, kaple rodiny Pazziů při kostele Santa Croce. Do sochařství se zapsal reliéfem Obětování Izáka, soutěžním návrhem na Rajské dveře florentského dómu a Krucifixem v Santa Maria Novella. Autor konstrukce geometrické perspektivy, užívané v malířství.

Ottův slovník naučný: Brunelleschi Filippo

Brunellesco (Bruneleschi) Filippo, z nejslavnějších stavitelů ital. (*1377 ve Florencii – 1446). Učil se zprvu zlatnictví, pak zabýval se sochařstvím. Při tom horlivě studoval mathematiku a mechaniku a byl z prvních, který zákony perspektivy uvedl do praxe. R. 1401 súčastnil se konkursu na bronzové dvéře baptisteria v San-Giovanni ve Florencii, ale když Ghiberti dostal první cenu, odebral se Brunellesco se sochařem Donatellem do Říma. Zde četl pilně Vitruvia a konal studia architektonická na starých stavbách, čímž ušlechtil znamenitě svůj vkus; ale sochařství nezanechal úplně, nýbrž zhotovil ještě sochu Kristus na kříži (v Sta Maria Novella ve Florencii). Teprve později oddal se architektuře zcela chtěje zejména obnoviti stavitelství italské slohem antickým a nejprve provedl tuto svoji důležitou reformu na kapli rodiny Pazzi ve Florencii. Tím Brunellesco stal se zakladatelem renaissančního stavitelství. R. 1417 byl povolán do Florencie dokončit kupoli dómu Sta Maria del Fiore, se kterou tehdejší stavitelé nevěděli sobě rady. Brunellesco přes mnohý odpor provedl svůj plán a vystavěl kupole dvě, jednu vnitřní, druhou vnější, ochrannou, když před tím po. rota architektů zkoušela model kupolí k tomu cíli zhotovený. Se stavbou počato roku 1436, Brunellesco nedočkal se však jejího dokončení r. 1461. Vedlé toho Brunellesco řídil ještě mnoho jiných staveb ve Florencii všude užívaje antického slohu basilikového, jako při kostele San Spirito a San Lorenzo, pak položil základ ku Palazzo Pitti, vzoru to florentinského slohu palácového, jejž také Brunellesco zavedl, pak vystavěl Palazzo Quaratesi, Badia u Fiesole a jiné. Srovnej Ant. di Tuccio Manetti, Vita di Filippo di ser Brunellesco (vydané 1812, znova 1887 v Berlíně, Štutgartě a ve Florencii); Nardini-Despotti-Mospignotti, Fil. di Ser Brunellesco e la cupola del duomo di Firenze (Livorno, 1885).

Související hesla