Bruntál

, okresní město ve Slezsku; 17 800 obyvatel (1999). Původně středisko na obchodní cestě z Olomouce do Slezska. – Od 19. stol. rozvoj průmyslu textilního a kožedělného, později dřevozpracujícího a kovozpracovatelského, potravinářského. – Horní město s těžbou drahých kovů založeno v roce 1213 a osazeno německými kolonisty; po Bílé hoře do 1938 v majetku řádu německých rytířů. – Zámek ve stylu severské renesance vznikl 1579 přestavbou původního gotického hradu, barokně přestavěn, zámecký park, barokní radnice (18. stol.) empírově upravena; pozdně gotický kostel (15. stol.) renesančně upraven. – Východiště do rekreační oblasti Hrubého Jeseníku.

Ottův slovník naučný: Bruntál

Bruntál (něm. Freudenthal), město v rak. Slezsku, sídlo okr. hejtm. a okr. soudu, má (beze vsi Kocova) v 640 d. 7275 něm. a 2 čes. obyv. (1880); hlavní sídlo německého rytíř. řádu v Rakousku, jemuž mnoho statků v zdejším okolí náleží, znamenitý zámek a krásné zahrady, něm. reálka, průmysl plátenický a bavlnický. U Bruntálu na jihozáp. vyhaslá sopka »Köhlerberg« s poutnickým chrámem. – Bruntál osazen teprve za Přemysla I Němci, od něhož r. 1213 nabyl něm. práva, první to město na tehdejší Moravě. R. 1241 vypálen od Tatarův. Okresní hejtmanství bruntálské má 51.094 obyv., mezi nimiž 50 609 něm. (1880). Okres bruntálský má 24.435 obyv., z nichž 24.163 něm. (1880). Vck. Dodatky Nyní 737 d., 2 obyv. č., 7655 n. (1900), odbor. šk. tkalcov., průmysl. pokrač., chlap. asyl, šk. měšťan., sirotčinec, piarist. kollej.

Související hesla