Bruyn Günther de

, německý spisovatel. Jeho díla zahajovala novou etapu v literatuře bývalé NDR zaměřením pozornosti k problematice každodenního života lidí za socialismu. Román Buridanův osel je příběhem manželského trojúhelníku. Román Udělení ceny se zabývá morálním postojem a oportunismem intelektuála. V biografickém díle Život Jeana Paula jde o problém kulturního dědictví a roli spisovatele ve společnosti. Znalosti literatury 18. a 19. stol. využil i v řadě literárních esejů.