Bryennios Nikéforos

, byzantský historik; manžel Anny Komnény. Jeho dílo Hylé historias (Historický materiál) popisuje období 1070 – 79.

Ottův slovník naučný: Bryennios Nikéforos

Bryennios: Nikéforos, byzantský dějepisec (*okolo 1062 v Drinopoli – †1137 v Cařihradě). Pro krásu a vzdělání jeho dal mu císař Alexios I. učenou dceru svou Annu Komnénu za choť. Od té doby byl Bryennios důvěrníkem císařovým, jemuž vojenskou statečností a ještě více úchvatnou výmluvností svou v diplomatických posláních mnohé cenné služby prokázal. R. 1097 řídil obranu hradeb cařihradských proti Bohumíru z Bouillonu, roku 1108 zprostředkoval mír mezi Bohemundem a Alexiem, r. 1116 rozhodl včasným příchodem svým vítězství nad sultánem ikonským. I za Ioanna II. měl Bryennios vynikající účastenství ve správě říše. Bryennios napsal z rozkazu tchyně své Ireny historické dílo o panování Alexia I. ve 4 knihách. Dílo toto, jež spíše jest rodinnou kronikou než přesným dílem dějepisným, není ukončeno obsahujíc pouze události z l. 1070 až 1079; pokračovati v něm překazila Bryenniovi smrť. Dílo Bryenniovo postrádá ovšem velmi často historické objektivnosti straníc členům rodiny Komnénů, přes to však jest důležitým pramenem historickým pro množství materiálu, jejž Bryennios s velikou pílí sebral. Sloh jest prostý, obsahující četné reminiscence na sloh Xenofontův. Ed. princeps obstaral P. Possinus (Paříž, 1661), opakováno v Benátkách r. 1729 s dobrým kommentářem du Cangeovým: vydání Meinekeovo (Bonn, 1836). Srov. Krumbacher, Gesch. d. byzantinischen Litteratur (Mnichov, 1801), str. 76 – 78. .