Buber Martin

, židovský filozof a myslitel. Žil v Haliči, v Rakousku, v Německu a nakonec v Izraeli. Duchovní hodnoty židovství zpřístupnil nežidovskému světu; jeho rozsáhlé dílo se zabývá náboženskou filozofií a principy mezilidského dialogu, duchovním odkazem bible, chasidismem a židovskou mystikou. Kladl důraz na člověka, jehož podstata je obsažena ve společenství s druhými; odtud vyrostla i jeho filozofie dialogu, která ukazuje zásadní rozdíl mezi vztahem já-ono a vztahem já-ty. Smysl je dán pouze v plnosti skutečné vzájemnosti ( a ty); vnitřní setkání člověka s člověkem je podle Bubera odleskem setkání člověka s Bohem.

Související hesla