Bucharský emirát

, do 1747 Buchárský chanát – státní útvar ve Střední Asii 16. – zač. 20. stol.; od 18. stol. ovládán emíry z dynastie Mangyt. Hlavní město Samarkand, od pol. 16. stol. Buchara. Od roku 1868 po dobytí Samarkandu ruský vazal, od 8. 10. 1920 (po dobytí Buchary sovětskými vojsky a po svržení emíra) Bucharská lidová sovětská republika; od 19. 9. 1924 přejmenována na Bucharskou SSR. 27. 10. 1924 její území rozděleno mezi Uzbeckou, Turkmenskou a Tádžickou SSR.

Související hesla