Buddeus Johann Franz

, německý filozof a evangelický teolog. Autor prvních německých dějin filozofie Compendium historiae philosophiae (Kompendium historie filozofie).

Ottův slovník naučný: Buddeus Johann Franz

Buddeus: Johann Franz, něm. filosof a theolog (*1665 v Pomořansku – †1729 v Gothě). Byl professorem na universitě v Jeně, potom v Halle. Ze spisů jeho uvádíme: De erroribus stoïcorum in philosophia morali (Halle, 1695 – 96); Elem. philos. instrumentalis seu instit philos. eclecticae. theoricae, practicae (t., 1703); Inst. theolog. moralis (Lipsko, 1711); Inst. theol. dogm. (t., 1723); Isagoge hist. theol. ad theol. univ. (t.. 1727); Theses de atheismo et superstitione (Jena, 1717). Proti filosofii Wolfově napsal Buddeus několik polemických spisů Réflexions sur la philos. de Wolf (Fribourg, 1724) a j.