Bullenův model Země

, model vnitřní stavby Země, složený z koncentrických vrstev – Bullenových zón; odvozen ze studia rychlostí seismických vln. Zemskou kůru tvoří zóna A, zemský plášť zóny B, C, D, zemské jádro zóny E, F, G; F je přechodnou zónou mezi oblastí E (kapalné vnější jádro) a G (pevné vnitřní jádro). Nazván podle australského geofyzika K. E. Bullena. Viz též stavba Země.

Související hesla