Bulvární literatura

, literatura pokleslá, líbivá a podbízející se nízkému vkusu nenáročných čtenářů schematickým zpracováním poutavých námětů. Značná část literatury dobrodružné a detektivní, erotická literatura – často v seriálové podobě, dále literatura kalendářová, romány pro služky, edice Červená knihovna, Večery pod lampou aj. Bulvární literaturu parodoval např. V. Lacina (Čtení o psaní). O bulvární literatuře psal také K. Čapek (Marsias).

Související hesla