Bunche Ralph Johnson

, americký diplomat. Zasloužil se o mírové urovnání konfliktu na Blízkém východě v roce 1948. Vedl mírové operace OSN v Kongu (1960) a na Kypru (1964). Autor knihy An American Dilemma (1944, Americké dilema), v níž se zabýval soužitím různých ras. V roce 1950 mu byla za jeho činnost udělena Nobelova cena míru.